Rövid összefoglalás a projektről:


A projekt keretében Jásztelek Községi Önkormányzat a Jásztelek, Szabadság út 84. (1. hrsz.) alatti építési telken tervezi bölcsőde épület építését. Az ingatlan Jásztelek Községi Önkormányzat tulajdonát képezi. Az építési telken jelenleg egy rossz állapotú igazgatási épület áll, melyet külön bontási engedélyezési eljárás lefolytatása után az Önkormányzat elbontat. Az új épületben a fejlesztést követően 12 férőhelyes bölcsőde kezdi meg működését, amely a Felhívásban szereplő célkitűzések megvalósulását lehetővé teszi. A Felhívásban szereplő önállóan támogatható tevékenységek közül a 3.1.1. B Új bölcsődei, intézmény létrehozása valósul meg. A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül eszközbeszerzés valósul meg, valamint Megújuló energiaforrások kialakítása, udvar, játszóudvar kialakítása, kerékpártámaszok és tárolók kiépítése, parkoló fejlesztése. A parkolók kialakítására az építési telken (1 hrsz.) belül kerül sor. A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül akadálymentesítés, infokommunikációs akadálymentesítés, energiahatékonysági szempontok érvényesítése, nyilvánosság biztosítása tevékenységek valósulnak meg.

Foto3